Social Sustainability

De productiviteit in onze economie groeit maar heel matig (jaarlijks 1%). De demografische ontwikkeling zorgt voor een lagere arbeidsparticipatie (-6% in 2040). De ziektelast door chronische ziekte neemt toe (+9% in 2040) met als gevolg: een hoger absenteïsme en lagerepresenteïsme. Dit heeft een directe invloed op het verdienvermogen van onze economie.

De werkomgeving is slechts gedeeltelijk van invloed op onze vitaliteit. De kwaliteit van de thuisomgeving en de sociale druk in ons sociale omgeving heeft een significante invloed op hoe wij ons voelen. Voldoende bewegen en gezond eten dragen ook bij aan de mentale en fysieke weerbaarheid. Een goede slaapkwaliteit en intensieve ontspanning zijn andere factoren die onze vitaliteit bepalen. Franchimon ICM acteert vanuit deze integraliteit om tot impactvolle interventies te komen met als doel de vitaliteit van het individu te vergroten.

Hoe de gebouwde omgeving vorm te geven, welke interactie er bestaat tussen de gebouwde omgeving en het sociaal en fysiek welzijn van mensen die hierin wonen, werken, leren en recreëren is een vraagstuk waarop wij namelijk nu antwoord moeten geven om een nieuwe crisis af te wenden.

  • Waarde creëren op social sustainability in tender trajecten
  • Ontwikkelen van Health & Wellbeing proposities
  • Ontwikkelen van intersectorale businessmodellen (arbo, zorg, vastgoed, facilitair)
  • Verzorgen van Inspiratiesessie