Management

Het adequaat (bij)sturen en coachen van nieuwe businessunits binnen een bestaand bedrijf is cruciaal voor het succes. Het bieden van vertrouwen en ondersteuning zijn essentieel om een team autonoom en zelfsturend te laten functioneren. Een realistisch groeiplan en een heldere implementatie in de bedrijfsvoering voor een voorspelbaar resultaat. Niet het zetten van de stip aan de horizon bepaalt het succes maar de reis daarnaartoe.

  • Analyse maken over kennis en competenties van bestaande teams
  • Samenstellen van integrale teams
  • Sturen en coachen van nieuwe businessunits
  • Formuleren van realistische mijlpalen
  • Integreren van nieuwe businessunit in bedrijfsvoering