Publicaties

REHVA COVID-19 Guidance

As response to the coronavirus (COVID-19 or SARS-CoV-2) pandemic, REHVA experts drafted a guidance document on how to operate and use building services in areas

Lees verder »

Covid-19 in relatie tot gebouwen

De wereld wordt geconfronteerd met een pandemie met immense implicaties. Nationale en internationale volksgezondheidsautoriteiten doen er alles aan om de impact op de samenleving te beperken. Belangrijk voor elke uitbraak zijn de transmissieroutes van infectieuze agentia. Momenteel wordt aangenomen dat de overdracht via druppels en contacten de twee dominerende transmissieroute zijn. Een derde transmissieroute die aandacht krijgt, is de fecaal-orale route.

Lees verder »