Franchimon ICM
Innovatie  Consultancy
  Management

Missie

Een toekomst bieden voor iedereen en voor alle (toekomstige) generaties door alle noodzakelijke transities voor de bestaande maatschappelijke uitdagingen en technologische mogelijkheden rondom klimaat, vergrijzing en technologie succesvol te volbrengen.

Visie

De wereldwijde toename in welvaart zorgt voor nieuwe uitdagingen in de 21ste eeuw. Het omgaan met klimaatveranderingen, de toenemende afvalstroom en schaarste van grondstoffen en de toename in chronische ziekten, vragen om revolutionaire transities op het gebied van energie, klimaat, circulariteit en zorg. In technologische zin is het de digitale transitie die vormgeeft aan de oplossingsrichting voor deze maatschappelijke vraagstukken. Ondanks de grote oplossingsruimte die digitalisering ons biedt ontstaan nieuwe maatschappelijke uitdagingen zoals privacy en ethiek. Het zijn daarom transities die sterk met elkaar verbonden zijn. Door transities te verbinden zullen zij elkaar versterken en niet tegenwerken.

Strategie

FRANCHIMON ICM is ervan overtuigd dat financiële, technologische en sociale randvoorwaarden harmonieus samengaan om de verschillende transities succesvol te volbrengen. Powered-by-Knowledge is het onderscheidend vermogen van FRANCHIMON ICM waarmee de impact gemaximaliseerd wordt.

FRANCHIMON ICM is een commercieel adviesbureau die met haar partners:

Maatschappelijke transities vertaalt naar strategie en implementatie
Systeemveranderingen in een ecosysteem vertaalt naar nieuwe concepten
Waardecreatie vertaalt naar nieuwe businessmodellen en producten
Digitalisering vertaalt naars schaalbare producten en diensten

Over dr.ir. Francesco Franchimon

Francesco Franchimon heeft innovatie diep in zijn DNA verankerd. Nieuwsgierigheid naar het onbekende, het creëren van nieuwe inzichten en het vertalen naar nieuwe mogelijkheden vormt de rode draad in zijn leven.

Als ingenieur heeft hij in promotieonderzoek binnen de leerstoel Public Health Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven de mens pas echt leren begrijpen. Wat betekent de leefomgeving voor het fysieke, sociale en mentale welzijn van mensen? Welke impact maakt de leefomgeving op ons gestel? Wat kunnen wij bereiken als het welzijn van mensen het uitgangspunt is?

Als Innovatie Manager van de Koninklijke BAM Groep heeft Francesco een innovatieplatform opgericht binnen de werkmaatschappij BAM Techniek. De ontwikkeling van programmalijnen hebben ertoe bij gedragen dat de Koninklijke BAM Groep onderscheidende proposities naar de markt heeft kunnen brengen op het gebied van energie systemen, building analytics en smart cities.

Onder zijn leiding heeft BAM Energy Systems een significante groei meegemaakt in omzet en aantal medewerkers. Door middel van een gebalanceerd team tussen ervaring en jong talent, een interdisciplinair team bestaande aan mensen met vakkennis over energiesystemen, data-analisten en energie-inkoop en een team met een goede mix van gender is BAM Energy Systems uitgegroeid naar een centrale positionering om de energietransitie vorm te geven, zowel binnen de Koninklijke BAM Groep als in de markt.

Francesco is mede-intiatiefnemer van het Blue Building Institute. Een non-profit multidisciplinair, internationaal platform voor eenieder die gelooft in mensen gedreven People, Planet Profit business cases. Het doel: evidence-based systemen voor meten, certificeren en monitoren van gebouwprestaties die direct impact hebben op het welzijn van mensen, de zogenaamde Blue Buildings.