Environmental Sustainability

Het effect van een fossiel beleid van overheden en bedrijfsleven op onze economie dringt steeds verder tot ons door. De maatschappelijke druk die rust op overheden en de financiële sector neemt steeds verder toe, beide cruciaal in de pyramide. Het gaat niet uitsluitend over de financiële prestaties van ondernemingen in besluitvormingen maar ook over niet-financiële prestaties op het gebied van milieu, mens en bestuur (environmental, social en governance).

Mobiliteit, Communicatie en Gebouwen zijn niet meer drie aparte infrastructuren binnen een stedenbouwkundige visie. Zij moeten in harmonie bezien worden vanwege de elektrificatie van mobiliteit en gebouwen en de data-uitwisseling tussen infrastructuren voor de juiste interactie. Franchimon ICM acteert vanuit deze integraliteit om impactvolle interventies te bewerkstelligen waardoor energie betaalbaar blijft, steden leefbaar blijven en inclusiviteit de hoeksteen van onze samenleving is.

Welke interventies zijn nodig voor de energie-transitie, welke systeemaanpassingen zijn nodig om vastgoed eigenaren, huurders en gebruikers van diverse objecten in harmonie een gezamenlijk doel te bieden. Welke interventies zijn nodig om hittestress, smog en wateroverlast tegen te gaan.

  • Waarde creëren op environmental sustainability in tender trajecten
  • Ontwikkelen van strategie hoe kansen door de energie-transitie te vertalen naar business
  • Ontwikkelen van energie proposities voor bedrijven
  • Implementeren van strategie in bedrijfsprocessen en projecten
  • Verzorgen van inspiratiesessies