loader image
Data als oplossend vermogen voor meer welzijn en minder CO₂
Maatschappelijke uitdagingen leidend voor strategiebepaling
Nieuwe ecosystemen voor onderscheidende proposities

Franchimon ICM
Innovatie  Consultancy
  Management

“Planetary Health & Public Health moeten volledig in balans komen om catastrofes te voorkomen, technologisch kan het, we moeten het alleen wel als samenleving doen…”
– dr.ir. Francesco Franchimon –

Innovatie

Het creëren van waarde begint met een analyse van maatschappelijke trends en latente behoeftes en die te vertalen naar succesvolle business innovations.
Lees meer

Consultancy

Voor het ontwikkelen van (bedrijfs)strategie, het ontwikkelen van een nieuwe propositie of een onderscheidend aanbod voor een project is gedegen kennis het fundament.
Lees meer

Management

Het sturen en coachen van nieuwe businessunits binnen een bestaand bedrijf op basis van autonomie en zelfsturing is de sleutel tot succes.
Lees meer

Social Sustainability

De demografische ontwikkeling en de toename van chronisch zieken heeft direct invloed op het verdienvermogen van onze economie. .
Lees meer

Enviromental Sustainability

Het klimaatakkoord heeft een significante implicatie op de gebouwde omgeving waar energie infrastructuur en mobiliteit samen een geheel vormen.
Lees meer

Digital Sustainabilty

De digitale revolutie biedt een belangrijk fundament voor de reductie van CO2 en de verbreding van de vitaliteit van mensen.
Lees meer
Vorige slide
Volgende slide

Een toekomst bieden voor iedereen en voor alle (toekomstige) generaties! Onze gebouwde omgeving moet hiervoor transformeren. De gebouwde omgeving is het episch centrum van alle transities waar wij voor staan, van klimaatveranderingen tot de preventie in de zorg. De digitalisering lijkt ons nagenoeg grenzeloze mogelijkheden te bieden maar niet zonder spelregels. Financiële, technologische en sociale randvoorwaarden moeten harmonieus samengaan om de verschillende transities succesvol te volbrengen. De gebouwde omgeving is vooral het fysieke centrum. Een omgeving waar veel data genereerd wordt voor een continu lerend vermogen. Een omgeving die voor een bestendige toekomst zorgt, voor iedereen en voor alle (toekomstige) generaties.