Consultancy

Onderscheid wordt altijd gemaakt door kennis en ervaring. Voor het ontwikkelen van strategie, het ontwikkelen van een nieuwe propositie of een onderscheidend aanbod voor een project is het creatief inzetten van kennis de differentiator. Toepasbaarheid is hierbij een randvoorwaarde voor het omzetten van strategie naar winstgevendheid. Van out-of-the box denken naar een positionering passend bij het profiel van de organisatie.

  • Ontwikkelen van strategie op het gebied van klimaat, vitaliteit en digitalisering
  • Begeleiden van projectteams van initiatie naar realisatie
  • Ontwikkelen van onderscheidende visies op klimaat, vitaliteit en digitalisering in tenders
  • Opzetten van een risicoprofiel passend bij de organisatie
  • Opzetten van eco-systemen voor een integraal aanbod