Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Artikel Filtratie- en luchtreinigingstechnieken als alternatief in ruimten met beperkte ventilatiecapaciteit

Nederland is een ventilatieland. Wij gebruiken ventilatiesystemen voor het toevoeren van verse lucht van buiten aan een ruimte waarmee concentraties van bijvoorbeeld ziektekiemen in de ruimte verdund en naar buiten afgevoerd wordt. In het geval van het coronavirus moeten dus virussen, druppels met virussen en fijnstof waaraan het virus gehecht is verwijderd worden. Ondanks ons vertrouwen in ventilatiesystemen voor het creëren van een gezond binnenmilieu, zullen er met de huidige pandemie situaties ontstaan waarbij op korte termijn andere technieken toegevoegd moeten worden om de besmettingskans onder acceptabele grenzen te houden. Gezien onze cultuur met betrekking tot ventileren vraagt dit om omdenken. In ruimten die niet voldoen aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit en/of de ventilatie onvoldoende blijkt te zijn met betrekking tot de besmettingskans voor een betreffende druppelvormende activiteit (spreken, schreeuwen, zingen) kunnen filtratie en luchtreinigingstechnieken een alternatief bieden. Dit artikel is gericht op zelfstandige technieken (stand-alone) als recirculatiesysteem in de ruimte. Het artikel van Joosten e.a. (zie pag 36-42) richt zich meer op systemen in centrale luchtbehandelingssystemen.