Brandbrief aan Wereldgezondheidsorganisatie

In het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Infectious Disease hebben 239 wetenschappers een brief ondertekend om de overdracht van het coronavirus via de lucht onder de aandacht te brengen bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Francesco Franchimon heeft samen met Philomena Bluyssen, Atze Boerstra, Jaap Hogeling en Marcel Loomans vanuit Nederland een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van deze brandbrief.

De brief heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Wereldgezondheidsorganisatie de overdracht van het coronavirus via de lucht als mogelijke vorm van overdacht is gaan zien.

Downloaden