Corona en Gebouwen

De economische gevolgen zijn ongekend, het beheersen van deze pandemie is een maatschappelijke opgave, we moeten het in een keer goed doen.

De aanpak met 1,5 meter economie is onvoldoende, verspreiding van SARS-VoC-2 via de lucht op grotere afstand en via fecaal-orale routes zijn reële routes voor het verspreiden van het virus. In één keer het goede doen betekent daarmee dat het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen.

Bekijk daarom de aanpak in de gebouwde omgeving meer integraal. Naast maatregelen om invulling te geven aan de 1,5 meter economie tegen het verspreiden via druppels en contact, neem ook  maatregelen om voor verspreiding via de lucht in het gebouw en het toilet te beheersen.

 

Francesco Franchimon heeft deze boodschap meerdere malen in de media geagendeerd (ga naar in-de-media).

Dit kan Franchimon ICM voor u betekenen:

  • Advies wat te doen met uw gebouwinstallaties
  • Advies gebouwbeheerders over veilige werkplekken
  • Regievoering voor integrale aanpak (catering, schoonmaak, technische dienst, HR)
  • Advies over pandemic-proof gebouwen
  • Advies over pandemic-proof gebiedsontwikkelingen
  • Advies over pandemic-proof vastgoed ontwikkeling
  • Advies Tech-ontwikkelingen inzake infectiebestrijding
  • Webinars over corona in gebouwen (ook in-company)
  • Webinars wat is het nieuwe normaal in de gebouwde omgeving