Brandbrief aan Wereldgezondheidsorganisatie

In het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Infectious Disease hebben 239 wetenschappers een brief ondertekend om de overdracht van het coronavirus via de lucht onder de aandacht te brengen bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Francesco Franchimon heeft samen met Philomena Bluyssen, Atze Boerstra, Jaap Hogeling en Marcel Loomans vanuit Nederland een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van […]

REHVA COVID-19 Guidance

As response to the coronavirus (COVID-19 or SARS-CoV-2) pandemic, REHVA experts drafted a guidance document on how to operate and use building services in areas with a coronavirus outbreak to prevent the spread of COVID-19 depending on HVAC or plumbing systems related factors. This REHVA document has been updated (as of 3 August) and considers […]

Covid-19 in relatie tot gebouwen

De wereld wordt geconfronteerd met een pandemie met immense implicaties. Nationale en internationale volksgezondheidsautoriteiten doen er alles aan om de impact op de samenleving te beperken. Belangrijk voor elke uitbraak zijn de transmissieroutes van infectieuze agentia. Momenteel wordt aangenomen dat de overdracht via druppels en contacten de twee dominerende transmissieroute zijn. Een derde transmissieroute die aandacht krijgt, is de fecaal-orale route.

Proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century

Van oudsher verzorgt de installateur de toevoer van water, gas, elektriciteit en de afvoer van het rioolwater voor een gebouw. Daar zijn in de loop der tijd diverse taken bijgekomen: van ventilatie tot complete klimatisering, telefonie en internet, kabeltelevisie, beveiliging tegen brand en inbraak, domotica en tegenwoordig ook de hardware voor telegeneeskunde en telecare. Kan […]