Artikel Corona en de toekomst van ventilatie-eisen in Nederland

Aangezien mensen in de Westerse wereld 90% van de tijd binnen verblijven moet de mogelijkheid van corona-besmetting door (onvoldoende) luchtverversing zeer serieus genomen worden. Op allerlei plaatsen (onder andere in scholen) is men inmiddels begonnen met ad hoc controle op ventilatie. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar de verdere toekomst. Dit artikel […]

Artikel UV-C Straling in ruimten

Sinds de jaren 50 wordt UV-C straling gebruikt in ruimten om ziektekiemen op oppervlakte en in de lucht te inactiveren (Wells, 1955; Riley 1976). In die tijd werd het gebruikt als infectie beheersmaatregel tegen Tuberculose en Mazelen. In gebouwen kan UV-C straling worden toegepast op verschillende wijze: (i) UV-C armaturen in de ruimte, (ii) mobiele […]

Artikel Rekenen aan het risico op infecties

In het licht van de COVID-19 pandemie is er de natuurlijke behoefte om meer te weten over het SARS-CoV-2, ook wel corona-virus en hoe het zich ontwikkelt. Het liefst zouden we in de toekomst willen kijken en op basis daarvan anticiperen om gevolgen te beperken. Om de energiebehoefte van een gebouwontwerp te kunnen berekenen wordt […]

Brandbrief aan Wereldgezondheidsorganisatie

In het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Infectious Disease hebben 239 wetenschappers een brief ondertekend om de overdracht van het coronavirus via de lucht onder de aandacht te brengen bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Francesco Franchimon heeft samen met Philomena Bluyssen, Atze Boerstra, Jaap Hogeling en Marcel Loomans vanuit Nederland een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van […]

REHVA COVID-19 Guidance

As response to the coronavirus (COVID-19 or SARS-CoV-2) pandemic, REHVA experts drafted a guidance document on how to operate and use building services in areas with a coronavirus outbreak to prevent the spread of COVID-19 depending on HVAC or plumbing systems related factors. This REHVA document has been updated (as of 3 August) and considers […]

Covid-19 in relatie tot gebouwen

De wereld wordt geconfronteerd met een pandemie met immense implicaties. Nationale en internationale volksgezondheidsautoriteiten doen er alles aan om de impact op de samenleving te beperken. Belangrijk voor elke uitbraak zijn de transmissieroutes van infectieuze agentia. Momenteel wordt aangenomen dat de overdracht via druppels en contacten de twee dominerende transmissieroute zijn. Een derde transmissieroute die aandacht krijgt, is de fecaal-orale route.

Proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century

Van oudsher verzorgt de installateur de toevoer van water, gas, elektriciteit en de afvoer van het rioolwater voor een gebouw. Daar zijn in de loop der tijd diverse taken bijgekomen: van ventilatie tot complete klimatisering, telefonie en internet, kabeltelevisie, beveiliging tegen brand en inbraak, domotica en tegenwoordig ook de hardware voor telegeneeskunde en telecare. Kan […]