Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Artikel Rekenen aan het risico op infecties

In het licht van de COVID-19 pandemie is er de natuurlijke behoefte om meer te weten over het SARS-CoV-2, ook wel corona-virus en hoe het zich ontwikkelt. Het liefst zouden we in de toekomst willen kijken en op basis daarvan anticiperen om gevolgen te beperken. Om de energiebehoefte van een gebouwontwerp te kunnen berekenen wordt al decennia gebruik gemaakt van gebouwprestatie simulatiemodellen. Daarmee kunnen we vaak ook iets zeggen over bijvoorbeeld het thermisch comfort, onder andere in het geval van oververhitting. We gebruiken ook de Computational Fluid Dynamics (CFD) techniek om de luchtstroming in ruimtes en rondom gebouwen te analyseren, bijvoorbeeld de ventilatie-effici├źntie. Echter, als het aankomt op ventilatie en gezondheid, dan zien we daar tot nu toe nauwelijks iets over terug. Ventilatie, het debiet/ventilatievoud, zijn normaal gesproken randvoorwaarden en niet onderdeel van de analyse van een ontwerp-oplossing, tenzij het gaat om volledig natuurlijk geventileerde gebouwen. In de praktijk worden die echter nog maar zelden ontworpen en gebouwd. Maar als het gaat om infecties waarbij de luchttransmissie van belang is, is ventilatie juist cruciaal en afhankelijk van bijvoorbeeld het gebruik van een ruimte en het risico dan men wenst te lopen. Bouwbesluit-eisen of eisen zoals weergegeven in het PvE voor Kantoren of Scholen zijn dan niet per se afdoende. Hoe gaan we hiermee om? In dit artikel willen we een korte beschrijving geven van het model dat hiervoor vaak wordt gebruikt, en dat ook is opgenomen in een webtool (eerstehulpbijventilatie.nl) die recent online is gekomen om zelf mee aan de slag te gaan.