Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Live bijdrage aan AD Televisie over WHO Brandbrief

Maandag 6 juli een toelichting op de WHO Brandbrief “Neem verspreiding van coronavirus via aerosolen nu eindelijk eens serieus”.

Het weer toelaten van grote aantallen mensen bij binnenbijeenkomsten zónder expliciete aandacht voor ventilatie, is een groot risico voor de volksgezondheid.

Daarvoor waarschuwen deskundigen. Ze snappen niet dat de overheid niet het zekere voor het onzekere neemt wat betreft het coronavirus. Ook stellen ze dat de controle op de geldende voorschriften ernstig tekortschiet.

Een Nederlandse groep experts op het gebied van binnenklimaat maakt zich grote zorgen over de manier waarop het kabinet de coronaregels heeft versoepeld. Voor bijeenkomsten binnen geldt sinds 1 juli geen maximum aantal bezoekers meer. Mensen moeten wel 1,5 meter afstand houden en het RIVM adviseert gebouweigenaren om zich aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit te houden.

https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/korte-reportage~s908/ventileren-van-een-school-gebouw-wat-is-belangrijk~p172743