Franchimon ICM
Innovatie • Consultancy
 • Management

Social Sustainability

De productiviteit in onze economie groeit maar heel matig (jaarlijks 1%). De demografische ontwikkeling zorgt voor een lagere arbeidsparticipatie (-6% in 2040). De ziektelast door chronische ziekte neemt toe (+9% in 2040) met als gevolg: een hoger absenteïsme en lagerepresenteïsme. Dit heeft een directe invloed op het verdienvermogen van onze economie.

De werkomgeving is slechts gedeeltelijk van invloed op onze vitaliteit. De kwaliteit van de thuisomgeving en de sociale druk in ons sociale omgeving heeft een significante invloed op hoe wij ons voelen. Voldoende bewegen en gezond eten dragen ook bij aan de mentale en fysieke weerbaarheid. Een goede slaapkwaliteit en intensieve ontspanning zijn andere factoren die onze vitaliteit bepalen. Franchimon ICM acteert vanuit deze integraliteit om tot impactvolle interventies te komen met als doel de vitaliteit van het individu te vergroten.

Hoe de gebouwde omgeving vorm te geven, welke interactie er bestaat tussen de gebouwde omgeving en het sociaal en fysiek welzijn van mensen die hierin wonen, werken, leren en recreëren is een vraagstuk waarop wij namelijk nu antwoord moeten geven om een nieuwe crisis af te wenden.

 

 • Waarde creëren op social sustainability in tender trajecten
 • Ontwikkelen van Health & Wellbeing proposities
 • Ontwikkelen van intersectorale businessmodellen (arbo, zorg, vastgoed, facilitair)
 • Verzorgen van Inspiratiesessie

Enviromental Sustainability

Het effect van een fossiel beleid van overheden en bedrijfsleven op onze economie dringt steeds verder tot ons door. De maatschappelijke druk die rust op overheden en de financiële sector neemt steeds verder toe, beide cruciaal in de pyramide. Het gaat niet uitsluitend over de financiële prestaties van ondernemingen in besluitvormingen maar ook over niet-financiële prestaties op het gebied van milieu, mens en bestuur (environmental, social en governance).

Mobiliteit, Communicatie en Gebouwen zijn niet meer drie aparte infrastructuren binnen een stedenbouwkundige visie. Zij moeten in harmonie bezien worden vanwege de elektrificatie van mobiliteit en gebouwen en de data-uitwisseling tussen infrastructuren voor de juiste interactie. Franchimon ICM acteert vanuit deze integraliteit om impactvolle interventies te bewerkstelligen waardoor energie betaalbaar blijft, steden leefbaar blijven en inclusiviteit de hoeksteen van onze samenleving is.

Welke interventies zijn nodig voor de energie-transitie, welke systeemaanpassingen zijn nodig om vastgoed eigenaren, huurders en gebruikers van diverse objecten in harmonie een gezamenlijk doel te bieden. Welke interventies zijn nodig om hittestress, smog en wateroverlast tegen te gaan.

 

 

 

 • Waarde creëren op environmental sustainability in tender trajecten
 • Ontwikkelen van strategie hoe kansen door de energie-transitie te vertalen naar business
 • Ontwikkelen van energie proposities voor bedrijven
 • Implementeren van strategie in bedrijfsprocessen en projecten
 • Verzorgen van inspiratiesessies

Digital Sustainability

De uitdagingen rondom klimaatveranderingen en de vitaliteit van onze samenleving kunnen in grote mate ondersteunt worden door de digitaliseringstransitie. De beschikbaarheid van databronnen, de cloud-based computing, blockchain, machine learning en digital twins, de groei van IoT en de aanstaande uitrol van 5G bieden de ultieme mogelijkheid om productiviteitswinst te behalen door kunstmatige intelligentie.  Wij zijn hiermee in staat om betere real time interventies te plannen voor een reductie van broeikasgassen en de verbetering van vitaliteit.

Ieder toekomstig businessmodel zal gebruik maken van de digitalisering voor de efficiëntie van (bedrijfs)processen en waarde creatie van proposities. In deze IT-revolutie ontstaan ook nieuwe vraagstukken rondom privacy en ethiek. Franchimon ICM erkent de veelzijdigheid die de digitaliseringstransitie met zich meebrengt. In technische zin biedt digital sustainability grenzeloze mogelijkheden maar dient in balans te zijn met de maatschappelijke acceptatie.

Typerende vragen die behoren bij de digitalisering:

 • Ontwikkelen van strategie hoe digitalisering te benutten in (bedrijfs)processen
 • Ontwikkelen van strategie hoe digitalisering te benutten in business innovation
 • Implementeren van strategie in (bedrijfs)processen en projecten
 • Verzorgen van inspiratiesessies