Franchimon ICM
Innovatie • Consultancy
 • Management

[

Innovatie

Het creëren van waarde begint met een analyse van maatschappelijke trends en latente behoeftes. Door het gebruik maken van een businessmodel canvas worden alle noodzakelijk dimensies voor een succesvolle business innovation overzien. Het volwassen krijgen van innovaties start bij het idee maar doorloopt meerdere fases totdat er een schaalbaar product of dienst naar de markt gebracht kan worden.

 • Vooronderzoek naar maatschappelijke trends en behoeftes
 • Opzetten van een businessmodel canvas
 • Vertalen van systeemveranderingen in een ecosysteem naar nieuwe proposities
 • Begeleiden van de business innovation door alle fases
 • Onderzoeken van subsidies en fiscale voordelen

Consultancy

Onderscheid wordt altijd gemaakt door kennis en ervaring. Voor het ontwikkelen van strategie, het ontwikkelen van een nieuwe propositie of een onderscheidend aanbod voor een project is het creatief inzetten van kennis de differentiator. Toepasbaarheid is hierbij een randvoorwaarde voor het omzetten van strategie naar winstgevendheid. Van out-of-the box denken naar een positionering passend bij het profiel van de organisatie.

 • Ontwikkelen van strategie op het gebied van klimaat, vitaliteit en digitalisering
 • Begeleiden van projectteams van initiatie naar realisatie
 • Ontwikkelen van onderscheidende visies op klimaat, vitaliteit en digitalisering in tenders
 • Opzetten van een risicoprofiel passend bij de organisatie
 • Opzetten van eco-systemen voor een integraal aanbod

Management

Het adequaat (bij)sturen en coachen van nieuwe businessunits binnen een bestaand bedrijf is cruciaal voor het succes. Het bieden van vertrouwen en ondersteuning zijn essentieel om een team autonoom en zelfsturend te laten functioneren. Een realistisch groeiplan en een heldere implementatie in de bedrijfsvoering voor een voorspelbaar resultaat. Niet het zetten van de stip aan de horizon bepaalt het succes maar de reis daarnaartoe.

 • Analyse maken over kennis en competenties van bestaande teams
 • Samenstellen van integrale teams
 • Sturen en coachen van nieuwe businessunits
 • Formuleren van realistische mijlpalen
 • Integreren van nieuwe businessunit in bedrijfsvoering